SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Obdobie po roku 1989

Ďalším medzníkom v dejinách nielen našej obce bol rok 1989.

Udalosťami zo 17. novembra, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia. Násilný zásah poriadkových síl proti povolenej demonštrácii v Prahe odštartoval udalostí, ktoré viedli k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československej socialistickej republike(ČSSR). Boli to veľké zmeny v celom štáte a pocítili ich aj občania obce Vlača.   V dňoch 8.-9. júna 1990 sa konali súčasne s voľbami do Slovenskej národnej rady aj voľby do Federálneho zhromaždenia. V októbri 1990 sa konali prvé slobodné voľby starostov a obecného zastupiteľstva. Novým starostom obce sa stal starost Emil Dančo. Obecné zastupiteľstvo tvorili títo poslanci: Juraj Sirotský-zástupca starostu, Michal Kľučár, Juraj Petro, Milan Biroš, Michal Gača st., a Ľubica Andrejová. Medzi aktivity starostu a obecného zastupiteľstva parili: osvetlenie štátnej cesty z obce až po rázcestie Ďurďoš vyhotovené v roku 1991. V tom istom roku bola vyhotovená rekonštrukcia interiéru obecného úradu. Pribudli akumulačné elektrické pece na vykurovanie kancelárií, opravené podlahy, zhotovené  nové maľby a vonku dostala nový náter plechová krytina. Na novo boli vymurované dva komíny. Potom nasledovalo zhotovenie novej spevnenej cesty poza sady smerom ku cerkvi v roku 1992, jej následné vyasfaltovanie v roku 1993. V tom istom roku na miestnom obecnom cintoríne pribudla tzv. márnica, ktorá slúži ako sklad pre vtedy zakúpený pohrebný vozík aj iné  pohrebné pomôcky .Pre niektorých občanov pribudla nová telefónna linka. Bol rekonštruovaný aj miestny rozhlas a verejné osvetlenie. Od roku 1992 pribudla v obci tradícia privítať pútnikov z Vranova do Czenstochovej. Pútnici sa zastavia v obci, sú privítaní starostom a občerstvia sa v sále obecného úradu. Historickým  medzníkom pre našu krajinu bol 1. január 1993. Vznikla samostatná Slovenská republika. V tomto období obec zakúpila aj kontajnery na odvoz odpadu. Vedenie obce začalo myslieť na plynofikáciu a začal sa proces zaradenia obce Vlača do štátneho plánu plynofikácie. Po dvoch volebných obdobiach starostu po voľbách v roku 1998 vystriedal Michal Kľučár a zástupcom starostu sa stal Jozef Biroš.

Začali sa realizovať najväčšie investičné akcie v doterajšej histórii obce .Hneď v roku 1999 bola uskutočnená rekonštrukcia elektrickej siete v obci aj s výmenou transformátora a rovnako boli na verejnom vodovode vymenené staré liatinové rúry za nové plastové od malého zásobníka Pod čolom, až po veľký vodojem  Na vapenikoch a realizovaná preložka trasy vodovodu ponad hospodársky dvor ROD  VLAČA.

 V jeseni 1993 začali demolačné práce na starej montovanej budove Obecného úradu a na jar 1994 to pokračovalo ďalšími prácami na stavbe, až po zakrytie strechy. Pribudla tak nová značne zväčšená sála, sociálne miestnosti pre obe pohlavia ,malá kuchynka s príručným skladom prepojená priamo so sálou a vonku druhé WC. Neskôr boli realizované ako prístavba dva sklady pre potreby OcÚ.  V krátkom čase sa podarilo namontovať v celom objekte aj plynové ústredné kúrenie a zariadiť kancelárie obecného úradu na mieru vyrobeným nábytkom. Obec a jej občania tak už konečne mali dôstojné priestory na kultúrne a spoločenské príležitosti.

Veľmi významnou investíciou pre zvyšovanie životnej úrovne bola plynofikácia obce v rokoch 2001-2002. Pokračovalo sa aj s výmenou vodovodného potrubia po celej obci, vrátane nových prípojok do domácností. Generálna rekonštrukcia prebehla aj na miestnom rozhlase. V apríli 2019  firma Sagan Šport z Bardejova realizovala projekt multifunkčného ihriska a následne aj detského ihriska za obecným úradom. O niekoľko mesiacov pribudol okolo areálu ihrísk aj chodník zo zámkovej dlažby a bolo  vyasfaltované priestranstvo pred obecným úradom.

Výraznou mierou sa do histórie obce zapísali najmä slávnosti na miestnom ihrisku. Takáto spoloočenská udalosť už chýbala  nielen obyvateľom Vlače, ale aj z okolia. Prvé boli Slávnosti pri príležitosti 650. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Vlača v roku 1999. V kultúrnom programe vystúpili okrem iných aj Monika Kandráčová, folklórny súbor Šumiačan,  a iní. Toto podujatie zanechalo veľmi priaznivý ohlas. Nečudo, že hneď o rok, 16. júla 2000 to boli slávnosti pri príležitosti odhalenia erbu obce Vlača. Začali odhalením a  posvätením erbu, pokračovali ekumenickou bohoslužbou a popoludní  zúčastnení mohli sledovať kultúrny program. Účinkovali: spievajúca rodina Revilľákových, folklórny súbor Chemlon z Humenného, vystúpila aj miestna mužská spevácka skupina, no najviac sa ľudia tešili na ľudového rozprávača Andera z Košíc, ktorý je veľmi známy na celom Slovensku. Akciu navštívilo opäť veľmi veľa ľudí.

Letné slávnosti kultúry sa konali aj 22. júla 2001. Po ekumenickej bohoslužbe v kultúrnom programe vystúpili: folklórny súbor Makovica, Humenské spevácke trio, Jasenovský šesnástorák a tentokrát sa najviac účastníci tešili na Anku Servickú z Prešova, veľmi známu speváčku ľudových a duchovných piesní.  V podobnom duchu prebiehalo aj zatiaľ posledné takéto podujatie v roku 2002. Pred každým z nich, v sobotu večer mali mladí na ihrisku diskotéku, ohňostroj a posedenie pri vatre. Ľuďom sa takéto akcie veľmi páčili a zúčastňovali sa ich v hojnom počte.

Zateplenie a úprava fasády v roku 2021 to bola posledná investičná akcia pred novými voľbami starostov a a poslancov do obecných zastupiteľstiev v októbri 2022. Po šiestich volebných obdobiach odovzdal funkciu starostu Michal Kľučár, novému starostovi Ľubošovi Leškovi.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vlača je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • Ut: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • St: 7.00 hod. - 16.00 hod
  • Št: Nestránkový deň
  • Pi: 7.00 hod. - 12.00 hod.