SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Fotohistória

Vysťahovalci z obce Vlača

 

Juraj Varga – vpravo, Kanada

Zdroj: Ján Gača

 

Ján Šimko – Kanada

Zdroj: František Šimko ml.

 

Juraj Hermanovský starší – USA

Zdroj: Jozef Hermanovský

 

Juraj Heramovský mladší, ktorý sa narodil rodičom Jurajovi a Anne rodenej Gačovej v USA a jeho rodný list z roku 1902

Zdroj: Jozef Hermanovský

 

Druhá svetová vojna

Vľavo Štefan Pohlod starší – priamy účastník SNP, uprostred kamarát Metod z Liptovskej Osady, vpravo syn Juraj Pohlod. Fotografia je z 25. výročia SNP

Zdroj: Anna Pohlodová

 

Juraj Šima – bojoval v radoch Slovenskej armády

Zdroj: Marek Šima

 

Vzdelanie a osobnosti Vlače

 

Ján Šimko – prvý občan Vlače s vyšším vzdelaním. Počas 2. svetovej vojny bol povolaný do armády pre nedostatok dôstojníkov. Za bojové zásluhy mu bol prezidentom republiky udelený Československý válečný kříž 1939.

Zdroj: MVDr. Jozef Šimko

 

RNDr. Ladislav Andrej, PhD. – Karlova univerzita v Prahe, jadrová fyzika, promovaný 1972

Zdroj: Ing. Zuzana Gačová

 

o. ThDr. Ján Andrej, PhD. – Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Bratislave, vysvätený 1974

Zdroj: Ing. Zuzana Gačová

 

o. Mgr. Jozef Hermanovský – Teologický inštitút v Spišskej Kapitule, vysvätený 1992

Zdroj: Jozef Hermanovský

o. Jozef Hermanovský pri slávení svätej omše so svojím synovcom novokňazom o. Františkom Hermanovským

Zdroj: Jozef Hermanovský

 

o. Mgr. Jozef Gača – Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta v Prešove, vysvätený 1997 

Zdroj: Mária Gačová

 

sestra Helena Vasiľová, rehoľným menom Mária Terézia

Zdroj: Mária Vasiľová

 

Juraj Gača – Priemyselná škola stavebná v Bardejove, maturita 1954

Zdroj: Ján Gača

 

Anna Gačová – Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Prešove, maturita 1961

Zdroj: Anna Gačová

 

Mária Gačová – Stredná priemyselná škola v Ružomberku, maturita 1967

Zdroj: Anna Gačová

 

Ing. Michal Hermanovský – Vysoká škola poľnohospodárka v Nitre, promovaný 1972

Zdroj: Jozef Hermanovský

 

Mgr. Juraj Pohlod – Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove, promovaný 1973

Zdroj: Anna Pohlodová

 

Mgr. Juraj Pohlod a jeho žiaci

Zdroj: Anna Pohlodová

 

Ing. Zuzana Gačová rod. Andrejová – Chemickotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave, promovaná 1989

Zdroj: Ing. Zuzana Gačová

 

MUDr. Alena Macková rod. Birošová – Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, promovaná 1997

Zdroj: Kristián Biroš

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vlača je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • Ut: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • St: 7.00 hod. - 16.00 hod
  • Št: Nestránkový deň
  • Pi: 7.00 hod. - 12.00 hod.