SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

História vzdelanosti v obci Vlača

Prvým občanom s vyšším vzdelaním bol vo Vlači  Ján Šimko, narodený v roku 1915. Učiteľský ústav v Prešove ukončil v roku 1935 a krátko pôsobil ako učiteľ v obci Matiaška. Po vypuknutí 2. svetovej vojny v roku 1939 ho povolali do novo sa formujúcej Slovenskej armády, pretože bol nedostatok dôstojníkov. Postupne slúžil v Bardejove, Veľkom Mederi a v 6. samostatnom prápore v Čemernom. Po vypuknutí povstania v roku 1944 jeho posádka odišla do Slanských vrchov. Po prechode na povstalecké územie sa zúčastnil bojov v povstaleckej armáde pri Prašivej a Slovenskej Ľupči. 13. marca 1945 sa stal príslušníkom 1.československého armádneho zboru, s ktorým ukončil svoju bojovú cestu v Prahe  so zranením vo vojenskom lazarete. Za bojové zásluhy mu bol prezidentom republiky udelený Československý vojnový kríž 1939 Po oslobodení slúžil v hodnosti štábneho kapitána pechoty v Košiciach, neskôr ako veliteľ posádky v Trebišove. Žil s rodinou vo Vranove – Čemernom.

Prvým občanom s priemyselným stredoškolským vzdelaním bol Juraj Gača, narodený v roku 1934. Vyštudoval Priemyselnú stavebnú školu v Bardejove, ktorú ukončil v roku 1954. 

Prvou ženou s maturitou bola vo Vlači Anna Gačová, narodená v roku 1943. Absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Prešove v rokoch 1958- 61. Jej sestra Mária Gačová (1947) zase bola prvou ženou s maturitou na priemyselnej škole. Bolo to na chemickej priemyslovke v Ružomberku v roku 1967, v odbore chemická technológia textilu.

Prvým inžinierom  pochádzajúcim z Vlače bol Michal Hermanovský, žijúci v Prešove- Solivare. Vyštudoval Prevádzkovo- ekonomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde bol 1.júla 1972 aj promovaný.

Na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove promoval v roku 1973 v odbore slovenský jazyk- dejepis Juraj Pohlod(1936). Stal sa tak prvým občanom Vlače s pedagogickým vzdelaním. Dlhé roky bol riaditeľom Poľnohospodárskeho učilišťa v Giraltovciach.

Vôbec prvou vysokoškolsky vzdelanou ženou a zároveň prvou inžinierkou bola vo Vlači Zuzana Gačová rod. Andrejová. Promovala na  Chemickotechnologickej fakulte  Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislavev v  roku 1989, v odbore technológia silikátov.

Zatiaľ jedinou lekárkou z našej obce je MUDr. Alena Macková rod. Birošová, narodená 10.10.1973.

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach promóciou ukončila v roku 1997. V súčasnosti  pracuje  ako ambulantná  ORL lekárka v Humennom od roku 2011.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vlača je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • Ut: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • St: 7.00 hod. - 16.00 hod
  • Št: Nestránkový deň
  • Pi: 7.00 hod. - 12.00 hod.