SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

Obec Vlača je po prvýkrát pomenovaná v listine z roku 1349 pod názvom Laachafalua. V písomnostiach zo 14.16.stor. sa vyskytuje pravicelne pod názvom Lacha, čo bol maďarizovaný tvar staršieho slovenského názvu Vlača, ktorý sa však vyskytuje ojedinele. Vznikla v chotári obce Medzianky. Vlača leží v južnom okraji Nízkych Beskýd, pri pravom brehu rieky Tople v nadmorskej  výške okolo 200 m.n. Nachádza sa v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Má 238 obyvateľov a chotár sa rozprestiera na ploche 425 hektárov. Obec Vlača bola vždy súčasťou územia, ktoré má názov Šariš. V chotári obce Vlača archeologický výskum odhalil stopoy po slovanských sídliskách zo 7.-8.storočia. V chotári na mieste zvanom Rovne a Zahuminky sa našli črepy nádob z 10.-11.storočia. Je nepochybné, že sídliská a keramika sú deilom vtedajších obyvateľov obce Vlača. Celý chotár obce Vlača odvodňje rieka Topľa s prítokom potokov Vlačiansky a Babiansky. Najnižšia nadmorská výška je na brehu rieky Topľa- 160 m.n.m a najvyšší bod je na hore zvanej Paseky 252 m.n.n. Rovinný až mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vlača je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • Ut: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • St: 7.00 hod. - 16.00 hod
  • Št: Nestránkový deň
  • Pi: 7.00 hod. - 12.00 hod.