SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.4.2024
VZN č.1-2024 o miestnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2024
Názov VZN č.1-2024 o miestnych poplatkoch
15.12.2023
VZN 5-2023 o miestnych daniach na území obce Vlača
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN 5-2023 o miestnych daniach na území obce Vlača
4.12.2023
VZN 3-2023 o Udržiavanie čistoty a poriadku
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2023
Názov VZN 3-2023 o Udržiavanie čistoty a poriadku
4.12.2023
VZN 4-2024 o miestnych poplatkoch za odpad
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2023
Názov VZN 4-2024 o miestnych poplatkoch za odpad
29.6.2023
VZN Obec Vlača č.2/2023 o miestnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 29.6.2023
Názov VZN Obec Vlača č.2/2023 o miestnych poplatkoch
27.3.2023
VZN č. 7-2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov VZN č. 7-2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
27.3.2023
VZN č. 6-2016 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Vlača
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov VZN č. 6-2016 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Vlača
27.3.2023
VZN č. 5-2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vlača
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov VZN č. 5-2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vlača
27.3.2023
VZN č. 4-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov VZN č. 4-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
27.3.2023
VZN č. 3-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územy obce Vlača
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov VZN č. 3-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územy obce Vlača
27.3.2023
VZN č. 2-2016 o miestnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov VZN č. 2-2016 o miestnych poplatkoch
27.3.2023
VZN č. 1-2016 o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov VZN č. 1-2016 o miestnych daniach
15.3.2023
VZN Zásady odmeňovania OZ obce Vlača
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2023
Názov VZN Zásady odmeňovania OZ obce Vlača
15.3.2023
VZN obce o zeleni
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2023
Názov VZN obce o zeleni
15.3.2023
VZN obce o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2023
Názov VZN obce o organizácii miestneho referenda
15.3.2023
VZN o učení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vlača
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2023
Názov VZN o učení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vlača
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vlača je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • Ut: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • St: 7.00 hod. - 16.00 hod
  • Št: Nestránkový deň
  • Pi: 7.00 hod. - 12.00 hod.